Scada güvenliği, endüstriyel kontrol sistemlerinin (ICS) güvenliğinin sağlanmasına odaklanan bir disiplindir. SCADA sistemleri, sanayi tesisleri, enerji şebekeleri, su arıtma tesisleri, petrol ve gaz hatları gibi altyapılar dahil olmak üzere birçok kritik altyapıda kullanılmaktadır.

SCADA sistemleri, saha cihazlarından veri toplayan, bu verileri merkezi bir yerde işleyen ve sistemin operasyonel parametrelerini uzaktan izleyen bir dizi yazılım ve donanım bileşeninden oluşur. SCADA güvenliği, bu sistemlerin siber saldırılara, doğal afetlere veya diğer olası tehditlere karşı savunmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

SCADA güvenliği, güvenlik açıklarını tanımlama, zayıflıkları ele alma ve bu zayıflıklara karşı koruma sağlama süreçlerini içerir. Bu süreçler, SCADA sistemlerinin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini korumaya yönelik teknik ve yönetimsel önlemleri içerir. SCADA güvenliği ayrıca, SCADA sistemlerinin fiziksel güvenliği, işletme sürekliliği planlaması, personel eğitimi ve bilinçlendirme gibi diğer konuları da kapsar.

SCADA güvenliği için alınabilecek bazı önlemler :

  1. Güvenlik Açıklarının Tanımlanması: SCADA sistemleri, üretim ve işletme gibi kritik faaliyetler için kullanıldığından, sistemdeki güvenlik açıklarının tanımlanması önemlidir. Bu açıkların belirlenmesi için risk analizi yapılması, güvenlik açıkları taraması yapılması ve penetrasyon testleri yapılması önerilir.
  2. Güçlü Parola ve Kimlik Doğrulama: SCADA sistemlerinin parola yönetimi ve kimlik doğrulama süreçlerinin doğru bir şekilde yapılandırılması önemlidir. Parolaların karmaşık olması, düzenli olarak değiştirilmesi ve birden fazla faktörlü kimlik doğrulama (örneğin, parola ve biyometrik doğrulama) kullanılması önerilir.
  3. Güncel Yazılımların Kullanımı: SCADA sistemlerinde kullanılan yazılımların düzenli olarak güncellenmesi ve yama yönetimi süreçlerinin doğru şekilde uygulanması önemlidir.
  4. Fiziksel Güvenlik: SCADA sistemlerinin fiziksel güvenliği önemlidir. Sistemlerin erişim kontrolü yapılması, güvenlik kameraları ve alarm sistemleri gibi güvenlik önlemlerinin kullanılması önerilir.
  5. Eğitim ve Farkındalık: SCADA sistemi kullanıcılarının güvenlik konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir. Bu, güvenlik açıklarının fark edilmesine ve cihazların doğru kullanımına yardımcı olabilir.
  6. Yedekleme ve Kurtarma Planları: SCADA sistemlerinin yedekleme ve kurtarma planlarının oluşturulması, sistemin işlevselliğinin sürdürülmesine yardımcı olabilir. Bu planların düzenli olarak test edilmesi ve güncellenmesi önemlidir.
  7. Güvenlik Politikaları ve Prosedürler: SCADA sistemlerinde kullanılan güvenlik politikaları ve prosedürlerin belirlenmesi ve uygulanması, sistemin güvenliğinin korunmasına yardımcı olabilir. Bu politikalar ve prosedürler, kimlik doğrulama, veri şifreleme, güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri,ağ trafiği analizi,erişim kontrolleri ve benzeri konuları kapsayabilir.

Yukarıdaki maddelerin yanı sıra Loglama ve Olay yönetimi gibi konularda derinlemesine ele alınmalı ve gerekli güvenlik politikaları uygulanmalıdır.

MENÜYÜ KAPAT